Droonide kindlustamine

Droone kasutatakse erinevateks äri- ja uurimistegevusteks üha enam ning sagenevad õnnetusjuhtumid mehitamata lennuseadmele endale ning kahjud, mille on põhjustanud lennuseadme kasutamine.

Mida saab kindlustada?

 • Kindlustada saab äriettevõttele kuuluvaid droone, mida kasutatakse äritegevuse eesmärgil.

  Näiteks foto- ja videograafia, erinevate piirkondade uurimiseks või õhuseire tegemiseks maal või merel, kaupade kohale toimetamiseks, pääste- ja teadustegevuseks, ehitiste ja rajatiste tehnoseisundi kontrolliks, kinnisvarasektoris, geodeesias jne.

 • Hobi- ja võistlusdroonidele kindlustuslepingut hetkel sõlmida ei saa.

Mida kindlustus katab?

 • Droon ning selle juurde kuuluv varustus (kadumine, hävinemine ja kahjustumine)
 • Drooni päästmise kulud kahjujuhtumi või hädamaandamise korral
 • Kolmandale isikule tekitatud kahju (isiku- või varakahju – vastutuskindlustus)
 • Kulud õigusabile ja õiguskaitsele
 • Lisakaitsena erialasest tegevusest tulenev vastutus ja tööandja vastutus
 • Andmete ja privaatsuse rikkumisest tulenevad nõuded
 • Asendusdrooni või -varustuse rendikulu

Miks on oluline drooni vastutuskindlustus?

 • Kahju võib olla väga suur ning ületada drooni maksumust kümnetes kordades (pakume limiiti alates 2,5 miljonist eurost)
 • Teie kliendid nõuavad lepinguga vastutuskindlustuse olemasolu, mis katab drooniga tekkinud kahjud
 • Katab kulud õigusabile ja õiguskaitsele

Mis kuulub hüvitamisele?

 • Drooni parandamise kulud või drooni turuväärtus
 • Drooni päästmise kulud (limiidiga)
 • Nõuded lennumasinaga kolmandale isikule tekitatud kahjudest (isikukahju, nt kehavigastus või varakahju, nt kahjustada saab kellegi maja või auto)
 • Õigusabikulud seoses vastutuskindlustuse kahjujuhtumiga

Mis ei kuulu hüvitamisele?

 • Välistatud või eraldi kokkuleppel kasutamine riskiohtlikes piirkondades (muus osas kehtib kogu maailmas)
 • Kulumisest, vananemisest, lagunemisest, puudusest või rikkest tekitatud kahjud lennuseadmele
 • Kindlustusvõtja enda varale drooniga tekitatud kahju
 • Lennuseadme ebaseadusliku kasutamisega tekkinud kahjud
 • Tootja soovitustest kõrvalekaldumine lennuseadme maandamisel või õhkutõusul

Mida on vaja pakkumise saamiseks?

Täpse pakkumise saamiseks on vajalik täita kindlustusavaldus.
Avaldusse tuleb märkida:

 • Ettevõtte andmed ja kontaktinfo
 • Tegevusalad, milleks lennuseadmeid kasutatakse
 • Kogemus, treeningud ja koolitused
 • Drooni ja selle juurde kuuluv varustus – tootja ja mudel, seerianumber, valmistamise aasta, väärtus
 • Eelnevad kahjujuhtumid
 • Soovitud kindlustuskaitsed (lisakindlustused droonile ja selle juurde kuuluvale varustusele ning üldvastutusele)
 • Koopia või kinnitus Lennuameti loast

Saada avaldus: info@iizi.ee 

Droonikindlustuse teemalised artiklid

Õnnetused droonidega muutuvad üha sagedasemaks
Eestis on võimalik tänasest droone kindlustada