Küberriskid vs muud kindlustuslahendused

Kõige üldisemalt saab ettevõtte andmete, arvutisüsteemide, veebilahenduste kaitseks osta kindlustuskaitset, mida tavapärased ettevõtte kindlustuse tooted ei kata või mille kindlustamise need välistavad.

  • Ettevõtte varakindlustus. Digitaalsed andmekandjad, tarkvara, info ja andmeid ei saa kindlustada varakindlustuse lepinguga. Sama kehtib elektrooniliste riskide kindlustuse puhul.
  • Äri katkemise kindlustus. Infosüsteemide, veebilahenduste mittetöötamisest tulenevad kahjud ei ole kindlustusjuhtumiks, sest äri katkemine on seotud varakindlustuse kahjudega.
  • Vastutuskindlustus. Ettevõtte üldine, tegevuse- või tootjavastutuskindlustuse poliis ei hüvita kolmandate isikute nõudeid Infosüsteemide, veebilahenduste mittetöötamisest tekkinud kahjude eest.