Mida hüvitatakse?

Kindlustustingimused on üles ehitatud „All Risk“ põhimõttel ning on ulatusliku kaitsega. Lühidalt katab küberriskide kindlustus ära varakindlustuse, äri katkemise kindlustuse ja vastutuskindlustuse selle välistuse, mis puudutab andmete, it-süsteemide jmt seotud kahjud.

Hüvitatakse kahju kindlustusvõtjale ja nõuded kindlustusvõtja vastu.

  • Andmete või tarkvara kaotusest või kahjustumisest tekkivad kulud
  • Äri katkemise kahju
  • Finantskahjud
  • Nõuded ettevõtte vastu
  • Lepinguline vastutus
  • Trahvid
  • Intellektuaalse omandiga seotud nõuded
  • Erinevad lisakulud (näiteks klientide teavitamine, maine parandamise kulud)
  • Õigusabikulud