Miks kindlustada?
  • Andmed on teie ettevõtte üks olulisemad varasid, tihti olulisem kui füüsiline vara.
  • Arvutisüsteemid või veebilahendused on teie ettevõtte igapäevase töö oluline osa ning nende mittetöötamine põhjustab olulisi tööseisakuid.
  • Küberkuriteod on kasvav kuriteoliik, mille eest pole kaitstud ükski ettevõte.
  • Teiste isikute andmed on väärtuslik vara, mille eest teie ettevõte igati vastutab. Ettevõtja vastu võidakse esitada nõudeid lepingupartnerite ja ametiasutuste poolt.
  • Klientide nõuetekohane teavitamine andmete lekkimisest, kadumisest on kulukas ja aeganõudev. Kindlustus hüvitab teavitamisega seotud kulutused.
  • Ettevõtte maine on teile oluline. Andmete, arvutisüsteemide ja kodulehega seotud kahjujuhtumid mõjutavad teie ettevõtte tegevuse kõrval ka mainet.
  • Paindlik töökoht ja kaasaskantavad arvuti- ning nutiseadmed teevad ligipääsu olulistele andmetele lihtsamaks.