Peamised välistused
 • Materiaalsele varale tekkinud kahjud, isikukahjud (surmajuhtum, vigastus)
 • Töötaja tekitatud kahju juhul, kui ta ise tunnistab, et on andmeid rikkunud, varastanud, lekitanud jne
 • Enne kindlustuslepingu sõlmimist teada olnud asjaoludest tekkinud kahjud
 • Ettevõtte juhtorgani tahtlik või seadusvastane tegevus, millest võib ettevõtte vastu nõue tekkida.
 • Ettevõtte käsutuses ja kontrolli all oleva elektri, kommunaalteenuse, satelliitside, telekommunikatsiooniteenuse jmt katkemises tulenevad kahjud
 • Sõjategevusest, sõjalisest sissetungist, rahutustest jmt tekkivad kahjud
 • Pankroti ja maksejõuetuse tõttu tekkivad kahjud
 • Tegevused, mis on seotud kaubandus- või majandussanktsioonide, seaduste või regulatsioonide rikkumisega
 • Süsteemide uuendamise või parendamise käigus tekkivad tõrked
 • Juhatuse jm juhtorganite vastu esitatud nõuded (nt töölepingulised nõuded, ahistamine jmt)
 • Asbesti, radiatsiooni, mürgi jmt ning elektromagnetvälja tekitatud kahjud