Sõidukipargi lahendused

IIZI Kindlustusmaakleri meeskonnal on väga suur ja pikaajaline kogemus sõidukite kindlustamisel. Tänu sellele oleme välja töötanud efektiivsed lahendused sõidukiparkide kindlustamiseks. Meie klientide hulgas on erinevaid transpordi- ja bussiettevõtteid ning palju teisi hulgaliselt sõidukeid omavaid kliente.

Pakutavad lahendused hõlmavad nii kasko– kui ka liikluskindlustust ning lisaks veel ka vedaja vastutuse kindlustust (vedusid teostavate transpordiettevõtete puhul). Meie klientidele on suureks abiks ka IIZI Kahjuabi teenuse teotus.

IIZI Kindlustusmaakler lähtub klientide teenindamisel järgmistest põhimõtetest:

  • Kindlustuspoliisi lihtsus ning kindlustuskaitse maksimaalsus.
  • Lihtne poliiside haldus kogu kindlustusperioodi jooksul.
  • Massiefektist tulenev hinnasoodsus kliendi jaoks.
  • Kokkulepitud kahjukäsitluse põhiprintsiibid.

Kui soovid, et vaataksime sõidukipargi üle, siis pane enda info meile teele siin: iizi.ee/soidukipark