Juhtub ka parimatel.
VÕTA IIZILT!

Sõidukipargi lahendused

Ehituskindlustus

Varakindlustus

Vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Küberriskide kindlustus

Droonide kindlustamine

Väikelaevakindlustus

IIZI Kahjuabi

Ravikindlustus

Transpordikindlustus

Transporditegevusega kaasneb
SINU RISK
Küsi pakkumist!
16660 | info@iizi.ee

Transpordikindlustus lahendustena pakume ettevõtetele erinevaid võimalusi:

  • Autovedaja vastutuskindlustus (CRM) pakub võimalust kindlustada vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule. Autovedaja vastutuskindlustus hüvitab autovedaja vastu esitatud nõuded vastavalt sõlmitud lepingule.
  • Ekspediitori vastutuskindlustus pakub kaitset kauba õigel ajal ja õigesse kohta jõudmise ja kauba käsitlemise eest. Kui kaupa transportimise käigus vigastatakse või see läheb kaotsi teki ekspediitoril hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis ekspediitori vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab tekkinud kahju kindlustusselts.
  • Veosekindlustusega kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele. Veosekindlustus pakub võimaluse kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu.

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, tutvu ka tingimustega!

 

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 485 289 võrdlust.
Alusta võrdlemist