Transpordikindlustus

Autovedaja vastutus (CMR)

Autovedaja vastutuskindlustus pakub võimalust kindlustada vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule.

Autovedaja vastutuskindlustus hüvitab autovedaja vastu esitatud nõuded vastavalt sõlmitud lepingule. Kui kaup saab transportimisel viga või läheb kaotsi ja vedajal tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis vedaja vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab kahju kindlustusselts vastavalt rahvusvahelisele CMR konventsioonile.

Ekspedeerija vastutus

Ekspediitori vastutuskindlustuse lepingu saab sõlmida sõlmida nii juriidiline isik kui ka füüsilisest isikust ettevõtja. Ekspediitori vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada ekspediitori tsiviilvastutust vastavalt Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimustele.

Ekspediitori vastutuskindlustus hüvitab ekspediitori vastu esitatud nõuded vastavalt sõlmitud kaupade transportimise lepingule. Kui kaupa transportimise käigus vigastatakse või see läheb kaotsi ja ekspediitoril tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis ekspediitori vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab tekkinud kahju kindlustusselts.

Veos

Veosekindlustuse lepingu sõlmijaks võib olla veose omanik, seaduslik valdaja või muu isik, kes on otseselt seotud kaubaveoga. Veosekindlustus pakub võimaluse kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu. Erikokkuleppel kindlustame ka veoseid, mis ei ole ostu-müügi tehingu objekt. Nii näiteks kindlustame kindlustusvõtja enda omanduses olevaid kaupu, mida ta veab ühest kohast teise: näituse eksponaadid, kolimise puhul isiklikud asjad jne.

Kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele. Võimalik on sõlmida kas ühe veose kindlustamise leping ehk üksikpoliis või pikaajaline leping ehk avatud poliis mitme veose vedamiseks. Selline poliis sõlmitakse tavaliselt üheks aastaks.

Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu. Kindlustusleping sõlmitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) poolt väljatöötatud klauslitele (Institute Cargo Clauses – ICC).

ICC klauslid:

Küsi pakkumist või pea nõu: info@iizi.ee