Juhtub ka parimatel.
VÕTA IIZILT!

Autovedaja vastutus (CMR)

Autovedaja vastutuskindlustus pakub võimalust kindlustada vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule.

Autovedaja vastutuskindlustus hüvitab autovedaja vastu esitatud nõuded vastavalt sõlmitud lepingule. Kui kaup saab transportimisel viga või läheb kaotsi ja vedajal tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis vedaja vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab kahju kindlustusselts vastavalt rahvusvahelisele CMR konventsioonile.

Vedaja vastutuskindlustuse tegemisel tasub meeles pidada:

  • Hüvitismäär 8,33 SDR kauba kilogrammi kohta
  • Pöörata tähelepanu kindlustamise tingimustele
  • Valida soovile vastav kindlustuskaitse, vt lisakaitsed
  • TIR garantii vajadus

Vedaja vastutuse tegemisel tasub kaaluda lisakaitsed: 

  • Finantskahjud
  • Kulutused
  • Vastutus kolmandate isikute eest
  • Haagise kahju
  • Konteineri kahju
  • Raske hooletus
IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 485 289 võrdlust.
Alusta võrdlemist