Juhtub ka parimatel.
VÕTA IIZILT!

Ekspedeerija vastutus

Ekspediitori vastutuskindlustuse lepingu saab sõlmida sõlmida nii juriidiline isik kui ka füüsilisest isikust ettevõtja. Ekspediitori vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada ekspediitori tsiviilvastutust vastavalt Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimustele.

Ekspediitori vastutuskindlustus hüvitab ekspediitori vastu esitatud nõuded vastavalt sõlmitud kaupade transportimise lepingule. Kui kaupa transportimise käigus vigastatakse või see läheb kaotsi ja ekspediitoril tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis ekspediitori vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab tekkinud kahju kindlustusselts.

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 485 289 võrdlust.
Alusta võrdlemist