Väikelaevakindlustus

Veesõiduki kindlustamisel uuritakse kõigepealt kindlustava isiku ja väikelaeva andmeid. Kuna kindlustusseltside pakkumised on erinevad ning arvesse võetakse mitmesuguseid lisategureid, peab valmis olema ka küsimusteks, mis puudutavad senist meresõidukogemust, toimunud kahjujuhtumeid, laeva hoiustamist talvisel ajal (kas hoitakse vastavat teenust pakkuvas asukohas või kodus, kinnisel või avatud territooriumil), aluse maismaal transportimise viisi ning kodusadama asukohta.

Kindlustuspoliisil peab olema välja toodud sõiduki kasutamise eesmärk, kas oma tarbeks ja huviks või siis kasutamine kommertssõitude eesmärgil. Aluse maismaal transportimiseks kasutatava liiklusvahendi ja vastutuskindlustuse soovitame alati ka kohe väikelaeva kindlustuse poliisile ära märkida.

Kindlustusseltsid soovivad tavaliselt teha kindlustuse terveks aastaks ja üldjuhul on nii ka omanikul rahulikum. Kui talvisel ajal peaks midagi juhtuma, on laeval kaitse olemas. Hinnates veesõiduga seotud riske, oleks paljudel juhtudel mõistlik sõlmida lisaks ka väikelaeva vastutuskindlustus ning poliisile tehakse vastav märge. Vastutuskindlustuse hüvituspiiriks valitakse üldjuhul 200 000€.

Väikelaevade puhul on kõige sagedasemad kahjujuhtumid otsasõidud erinevatele objektidele. Näiteks veekogu põhjas olev kivi, muu liikumatu takistus või vees ujuv ese (puuront). Kuigi tavaliselt selline otsasõit inimeludele ohtu ei kujuta ja ka paat jääb enamasti veepinnale, võib saada paadi veealune osa, näiteks mootor, tõsiseid vigastusi. Ka suuremad ja väiksemad kokkupõrked teiste veeliiklejatega. Remont võib seejuures osutuda väga kulukaks. 

Täiskaitsega kindlustuse korral on alus kaitstud olukordade eest nagu torm, tuul, tulekahju, vargus, vandalism, plahvatus, pikselöök, karilesõit, veekogu põhja riivimine, kokkupuude mistahes liikuva või muu objektiga. Väikelaeva kindlustus kehtib kogu laevale, seal hulgas mootorile ja laeval olevale varustusele, kui see on märgitud poliisile. 

Kahjujuhtumi korral merel on kõige olulisem jälgida esmaseid ohutusnõudeid, et hoida ära suurema kahju teket. Kui on toimunud isikukahju või olemas oht selle tekkimiseks, siis tuleb viivitamatult võtta ühendust häirekeskusega telefonil 112 või raadio teel merevalvekeskusega, kes korraldab päästeoperatsiooni läbi viimise. Sellisel juhul tuleb kuni päästesündmuse lõppemiseni täita kõiki merevalvekeskuse korraldusi, sündmuskohalt tohib lahkuda ainult pärast päästeoperatsiooni juhi vastavat luba.

Küsi pakkumist või pea nõu: info@iizi.ee