Juhtub ka parimatel.
VÕTA IIZILT!

Sõidukipargi lahendused

Ehituskindlustus

Varakindlustus

Vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Küberriskide kindlustus

Droonide kindlustamine

Väikelaevakindlustus

IIZI Kahjuabi

Ravikindlustus

Väikelaevakindlustus

Väikelaeva kahju on
SINU RISK
Küsi pakkumist!
16660 | info@iizi.ee

Väikelaeva omanik saab kindlustada oma meresõiduki selle kasutamisel, transportimisel või hoiustamisel juhtunud kahjude vastu. Kindlustusobjektideks võivad olla mootorpaat, purjejaht, kaater ja ka muud veesõidukid nagu sõudepaat või võistluspaat.

Väikelaeva kindlustamisel tasub pöörata tähelepanu:

  • Väikelaeva kasutusala
  • Väikelaeva kasutuspiirkond
  • Vastutuskindlustuse lisamine

Väikelaevade puhul on kõige sagedasemad kahjujuhtumid otsasõidud erinevatele objektidele. Näiteks veekogu põhjas olev kivi, muu liikumatu takistus või vees ujuv ese (puuront). Kuigi tavaliselt selline otsasõit inimeludele ohtu ei kujuta ja ka paat jääb enamasti veepinnale, võib saada paadi veealune osa, näiteks mootor, tõsiseid vigastusi. Ka suuremad ja väiksemad kokkupõrked teiste veeliiklejatega. Remont võib seejuures osutuda väga kulukaks.

Lisakaitsed:

  • Lisavarustuse kindlustus
  • Vastutuskindlustus
  • Meeskonna ja reisijate kindlustus

Milline väikelaevakindlustus valida?

Täiskaitsega kindlustuse korral on alus kaitstud olukordade eest nagu torm, tuul, tulekahju, vargus, vandalism, plahvatus, pikselöök, karile sõit, veekogu põhja riivimine, kokkupuude mistahes liikuva või muu objektiga. Väikelaeva kindlustus kehtib kogu laevale, seal hulgas mootorile ja laeval olevale varustusele, kui see on märgitud poliisile. 

Kindlustusseltsid soovivad tavaliselt teha kindlustuse terveks aastaks ja üldjuhul on nii ka omanikul rahulikum. Kui talvisel ajal peaks midagi juhtuma, on laeval kaitse olemas. Hinnates veesõiduga seotud riske, oleks paljudel juhtudel mõistlik sõlmida lisaks ka väikelaeva vastutuskindlustus ning poliisile tehakse vastav märge. Vastutuskindlustuse hüvituspiiriks valitakse üldjuhul 200 000€.

Mida teha kahjujuhtumi korral?

Kahjujuhtumi korral merel on kõige olulisem jälgida esmaseid ohutusnõudeid, et hoida ära suurema kahju teket. Kui on toimunud isikukahju või olemas oht selle tekkimiseks, siis tuleb viivitamatult võtta ühendust häirekeskusega telefonil 112 või raadio teel merevalvekeskusega, kes korraldab päästeoperatsiooni läbi viimise. Sellisel juhul tuleb kuni päästesündmuse lõppemiseni täita kõiki merevalvekeskuse korraldusi, sündmuskohalt tohib lahkuda ainult pärast päästeoperatsiooni juhi vastavat luba.

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, tutvu ka tingimustega!

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 485 289 võrdlust.
Alusta võrdlemist