Juhtub ka parimatel.
VÕTA IIZILT!

Sõidukipargi lahendused

Ehituskindlustus

Varakindlustus

Vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Küberriskide kindlustus

Droonide kindlustamine

Väikelaevakindlustus

Ettevõtte ravikindlustus

Varakindlustus

Varakindlustus | IIZI Kindlustusmaakler
Vara on risk
MEIL ON LAHENDUS
Küsi pakkumist!
16660 | info@iizi.ee

Varakindlustus maandab ettevõtte materiaalse varaga seotud riske.

Kindlustada saab:

  • kinnisvara (hooned, rajatised) ja vallasvara (inventar, tootmisseadmed, kaup, materjalid)
  • varakindlustuse kahju tõttu tekkinud äritegevuse katkemise kulu või saamata jäänud renditulu
  • kinnisvara valdamisega seotud vastutust

Hea varakindlustusleping on oluline osa ettevõtte jätkusuutlikkuse plaanist. Kindlustusprogrammi koostamisel arvestame nii kindlustusobjektide kui ka kindlustataval kinnisvaral toimuva majandustegevuse eripäraga.

Aitame ettevõtjatel hinnata nende tegevusega seotud riskide realiseerumise tõenäosust ning võimalikku mõju nende ärile. Lisaks aitame hinnata, millised riskid on kindlustatavad ning kuidas seda kõige otstarbekamalt teha.

  • Laiendame kindlustusseltsi tavalahenduste tingimusi, et need vastaks klientide kindlustushuvile
  • Viime läbi kindlustuseelset kindlustusobjektide ülevaatust, et ettevõtte vara ohustavaid riske paremini hinnata

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, küsi pakkumist info@iizi.ee või 16660!

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 698 474 võrdlust.
Alusta võrdlemist