Juhtub ka parimatel.
VÕTA IIZILT!

Sõidukipargi lahendused

Ehituskindlustus

Varakindlustus

Vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Küberriskide kindlustus

Droonide kindlustamine

Väikelaevakindlustus

IIZI Kahjuabi

Ravikindlustus

Vastutuskindlustus

Vastutada on
SINU RISK
Küsi pakkumist!
16660 | info@iizi.ee

Peamised vastutuskindlustuse teenused on:

  • ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus
  • tootmise ning tootega seotud vastutuskindlustus
  • tööandja vastutuskindlustus
  • erialane vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus on oluline, sest tagab vahendid kahju hüvitamiseks ja juhtumiga seotud  õigusabikulude katmiseks ning suurendab ettevõtte usaldusväärsust ja tagab kindluse ettevõtte tegevuse jätkuvuse osas.

Hüvitatakse kahju, mille eest kindlustatud ettevõtte seaduse alusel vastutab ning mille kohta on esitatud põhjendatud nõue.

  • Varaline kahju (asja- ja isikukahju)
  • Õigusabikulud 
  • Tööandja vastutuskindlustusega hüvitatakse kindlustatud isikule (tööandja) tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu tekkivad nõuded

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, tutvu ka tingimustega!

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 485 289 võrdlust.
Alusta võrdlemist