Mõisted

Elukindlustus on surmajuhtumikindlustus. Elukindlustus hüvitis makstakse välja mistahes surmaga lõppenud sündmuse tagajärjel. Olgu selleks õnnetus, haigus või isegi enesetapp. Erandiks on juurde tehtavad lisakindlustused, mis laiendavad kaitset. Elukindlustuse hüvitis makstakse Sinu poolt valitud isikule (näiteks lähedastele). Elukindlustus ei ole õnnetusjuhtumikindlustust. Õnnetusjuhtumikindlustuse alt leitav surmajuhtumikindlustus hüvitab ainult õnnetuse tagajärjel tekkinud surma korral.

Laenukindlustus on elukindlustuse üks liikidest. Laenukindlustust sõlmitakse võetud laenu piires ja pärast surma saab hüvitise pank, mitte teie lähedased.

Kriitiliste haiguste kindlustus on elukindlustuse alaliik, mis tagab Sulle ja Su lähedastele turvatunde pärast kriitilise haiguse saabumist. Makstakse välja kokkulepitud summa ravi alustamiseks või elu ümber organiseerimiseks. Kriitilised haigused on näiteks infarkt, insult, kuulmise kaotamine, nägemise kaotamine jne. infarkt, insult, vähi ravi, elutähtsa elundi siirdamine, jäseme kaotus, nägemise või kuulmise kaotus, kolmanda astme põletus jt.

Töövõimetushüvitis / püsiva puude hüvitis on täieliku või ajutise töövõime kaotuse hüvitis, kus olenevalt kindlustusseltsidest makstakse välja tekkinud invaliidsuse tagajärjel % hüvitist.