Kuidas käituda kahjujuhtumi korral?

Kahjujuhtumi korral palume esimesel võimalusel teavitada kindlustusandjat ning varuda aega ja kannatust. Teatada võib telefoni, e-posti, faksi teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Seejärel täpsustatakse edasised vajalikud tegevused. 

Kindlustatud isiku surma korral läheb vaja esitada väga palju erinevaid dokumente. Nagu näiteks politsei raport (kui leidis aset õnnetus või muu kriminaalne juhtum), surmatõend, lahkamisaruanne (välisriigis toimunud juhtumi korra selle riigi erinevate organite ja organisatsioonide dokumendid).