II pensionisamba väljamaksed

Pensioniaja saabumisega tekib võimalus kasutada oma II pensionisambasse kogutud raha. Valida saab, kas minna korraga riiklikule vanaduspensionile ja kohustuslikule kogumispensionile või minna esmalt riiklikule vanaduspensionile ja lükata kohustuslik kogumispension kõrvale või vastupidi.

Vanaduspension on tööpanusest sõltuv pension, mida arvutatakse teie tööstaaži aastate ja pensioni kindlustusosaku põhjal. Pensioni kindlustusosakud on II sambasse kogutud pensioniosakud.

Rahvapension ja vanaduspension moodustavad pensionisüsteemi I samba. I samba pension on riigi poolt tagatud. 
Rahvapension on miinimum pension nendele, kellel ei teki õigust tööpanusest sõltuvale pensionile. 

  • Riiklik vanaduspension (vähemalt 15 aastat tööstaaži)
  • Rahvapension (alla 15 aasta tööstaaži ja vähemalt 5 aastat alaliselt elanud Eestis)

Kogumispension on kogumisfond, kuhu inimene oma töötamise ajal kogub raha. Samuti lisab oma panuse tööandja. Kogumispensioniga liitumine on kohustuslik alates 1983. aastast sündinud inimestele. II sambasse kogutud pensionit saab kasutama hakata vanaduspensioni ikka jõudmisest alates. Kogumispensionit makstakse lisaks vanaduspensionile.

Kindlustusseltsi kasutamine on kohustuslik, kui pensioniosakute suurus ületab 50x rahvapensionimäära (RPM = 158.37€)!

II samba väljamakseteks tuleks teha järgmist:

  • selgitada välja kogunenud osakute suurused;
  • võrrelda kindlustusseltside pakutavaid hindasi ja tingimusi;
  • valida endale sobiv kindlustusselts ja sõlmida nendega pensioniosakute väljamaksmise leping;
  • määrate endale garantiiperiood ja soodustatud isik.

IIZI on abiks erinevate kindlustusseltside pakkumiste hindade kui ka tingimuste võrdlemisel, et leida just Sulle sobivaim lahendus. 

II pensionisamba väljamaksetega on pensionil olla iizi!

Võta ühendust!

Ain Niineste
+372 59 123 305
ain.niineste@iizi.ee