Miks mulle on vaja IIZI Kahjuabi

Peamised vaidlused liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud vara hüvitamisel tekivad sõiduki ja ka sõidukis olnud vara turuhinna määramisel.

Kuna puuduvad selged juhised, kuidas määrata sõiduki turuhinda, siis on loomulik, et sellega kaasnevad vaidlused. Meie tööks on kõigepealt teha endale selgeks vara väärtus ja seejärel võrrelda seda kindlustusandja ning sõiduki omaniku hinnatud väärtusega. Kui erinevused on märkimisväärsed, siis selgitame välja nende põhjused ja sellele toetudes on võimalik ka vara turuhinda vaidlustada. Näiteks võib puududa teadmine vara väärtuse määramise kohta või jääda see vajalikul hetkel, tingituna emotsionaalsest olukorrast, tähelepanuta. Meie oleme aga objektiivsed ja märkamata ei jää asjaolud, mis on kindlustusandjate tava ja praktikat silmas pidades olulised. Olemas on otsekontaktid inimeste ning ettevõtetega, kes tegelevad kasutatud ning uute sõidukite müügiga ning seetõttu saame lisaks oma koostatud hinnangutele kasutada vara väärtuse määramisel ka täiendavaid objektiivseid osapooli.

Kindlustusandjad peavad oma töös alluma mitmetele erinevatele regulatsioonidele ja seadustele, mis on ranges juriidilises keeles ja mitmeti tõlgendatavad. Seepärast võib tunduda, et eesmärgiks on pigem segadust tekitada ja ajendada vaidlusest loobuma. Lisaks kui jääb selgusetuks kindlusustusandja otsus, siis meie suudame selle lahti seletada. Samuti oskame me, tutvudes kindlustusandjate otsustega, märgata loogikavigu või eksimusi põhjuslikus seoses, mis on kõige sagedasem juriidiline argument kindlustusandja otsuse vaidlustamisel.

Kõige raskem küsimus liiklusõnnetuste juures on liikluses esinevad situatsioonid.
Suhteliselt selge on situatsioon, kus eesolev auto pidurdab takistuse tõttu ning taga sõitnud auto sõidab ees peatunud sõidukile tagant otsa. Situatsioonid võivad aga sisaldada endas mitut erinevat manöövrit – autod võivad samal ajal keerata, toimuvad möödasõidud ning samaaegsed tagurdamised. Siin ongi meie tööks võimalikult täpselt aru saada ning seeläbi aidata Sul oma manööver võimalikult selgelt kirja panna, et ka kindlustusseltsi kahjukäsitleja üheselt olukorda mõistaks.

Liikluskindlustuse kahjude hüvitamisel on aluseks Eestis kehtiv liikluskindlustuse seadus, millest lähtuvad oma töös kindlustusandjad. IIZI Kahjuabi teenuse ostmisel saad endale meiepoolse abilise, nõuandja ja esindaja.