Mis asi on IIZI Kahjuabi ja mida see teenus sisaldab?

IIZI Kahjuabi on sõidukipõhine juriidiline nõustamisteenus kahjujuhtumi korral, et muuta kindlustusvõtjate elu senisest veelgi lihtsamaks ja mugavamaks. Kahjuabi käib kaasas sõidukiga ning on seotud liikluskindlustuse poliisi ostmisega. See tähendab, et sõlmides oma sõidukile IIZI Kindlustusmaakleri vahendusel kolmekuulise liikluskindlustuse poliisi ja ostes juurde ka IIZI kahjuabi teenuse, siis ka kahjuabi teenuse periood on kolm kuud.

IIZI Kahjuabi teenus aitab oluliselt säästa aega dokumentide vormistamisel, lahendada vaidlusi kindlustusseltsidega ja tagada õiglane ja tingimuste kohane kahjuhüvitis. Pakutava teenusega tagatakse professionaalne abi olukorra parimaks lahendamiseks. Võta iizilt!

IIZI Kahjuabi on võimalik osta koos liikluskindlustuse poliisiga ning:

 1. Hõlmab nõustamist liikluskindlustuse poliisil märgitud sõidukiga toimunud kasko- ja liikluskindlustuse juhtumite puhul;
 2. Kahjuabi valmidus kindlustusperioodi jooksul;
 3. Ühe kahjuotsuse analüüs, vajadusel vaide koostamine ja edastamine kindlustusfirmale;
 4. Kahjuabi maht 1 tund, mis sisaldab IIZI poolt nimetatud ajalimiidi piirides järgmisi vastavalt tingimustele osutatavaid teenuseid:
  1. Nõustamine vahetult pärast kahjujuhtumit, sh kahju suurenemise ärahoidmiseks ja kahjujuhtumi nõuetekohaseks fikseerimiseks;
  2. Kindlustusseltsi kahju hüvitamise põhimõtete ja kahju hüvitamise kohta tehtud otsuse selgitamine kindlustatule;
  3. Päringute koostamine seoses kahjujuhtumiga kindlustusseltsile ja kolmandatele isikutele;
  4. Kahju suuruse analüüs ja vajadusel vaie;
  5. Kindlustushüvitise vähendamisele või väljamaksmisest keeldumisele vaiete koostamine;
  6. Kindlustatu abistamine läbirääkimiste pidamisel kindlustusseltsiga;
  7. Kahju hüvitamise nõuete koostamine kolmandatele isikutele;
  8. Nõustamine seoses regressinõudega ja regressinõude vastuse koostamine.