Elu on täis valikuid.
VÕTA IIZILT!

Lisakindlustuskatted

Sõiduki kindlustamisel mõtle läbi, milliste olukordade vastu soovid kaitset. Lisaks põhikatetele on võimalik juurde valida lisakindlustuskatteid.

  • Asendussõiduki kindlustus – hüvitatakse asendussõiduki rendikulud, kui sõiduki kasutamine ei ole kindlustusjuhtumi tõttu võimalik
  • Uusväärtuskindlustus – hüvitatakse kahju uue auto esmamüügihinna või samaväärse uue auto müügihinna ulatuses
  • Liisingväärtuse kindlustus – hüvitatakse sõiduki täiskahju korral liisingu jääkväärtus, kui see ületab sõiduki turuväärtust
  • Pagasikindlustus – hüvitatakse kindlustusjuhtumi tagajärjel kadunud, hävinud või kahjustunud pagas
  • Vahetushaagise kindlustus – hüvitatakse kindlustatud sõidukiga haakes olnud haagisega juhtunud kahju
  • Reisijate õnnetusjuhtumikindlustus – hüvitist makstakse kindlustatud sõidukis viibinud sõidukijuhi ja/või kaasreisijate surma või invaliidsuse korral, kui see on juhtunud kindlustusjuhutmi tagajärjel saadud kehavigastusest
IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 698 474 võrdlust.
Alusta võrdlemist