Elu on täis valikuid.
VÕTA IIZILT!

Mida teha kahjujuhtumi korral?

Liiklusõnnetuse korral tuleb enne õnnetuspaigalt lahkumist fikseerida õnnetuse põhjustaja ning kannataja. Selleks on mugav kasutada vormi "Teade liiklusõnnetusest" või koostada vabas vormis kirjalik paberdokument õnnetuse asjaoludest. Selgelt ja arusaadavalt (võimalusel koos joonistega) tuleb kirjeldada, kuidas õnnetus juhtus. Sõidukite juhid peavad allkirjaga oma vastutust kinnitama: kes on kannataja ja kes kahju põhjustaja. Sündmuskohal oleks soovitav teha ka mõned fotod ja võtta tunnistajate kontaktid. Mitte mingil juhul sõidukeid enne õnnetusjuhtumi fikseerimist sündmuskohast liigutada.

Politsei tuleb sündmuskohale kutsuda juhul, kui avarii tagajärjel tekitati kellelegi keha-vigastusi ning kui kahju põhjustaja ei ole teada või osapooled ei jõua kahju põhjustajas kokkuleppele.

Kui sõidetakse otsa muule objektile või teisele sõidukile ja sõiduki omanikku pole võimalik tuvastada, tuleb teavitada politseid. Kontaktandmete jätmisest teise sõiduki omanikule ei piisa ning võidakse tõlgendada sündmuskohalt lahkumisena.

Kui oled kahju põhjustaja, pead teavitama kindlustusseltse, kus on sõlmitud Sinu liikluskindlustus ja kaskokindlustus.
Liikluskindlustuse seltsi tuleb teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 kalendirpäeva jooksul pärast õnnetust.
Kaskokindlustuse seltsi tuleb teavitada esimesel võimalus, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul pärast õnnetust.

 

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 698 474 võrdlust.
Alusta võrdlemist