Kuidas käituda kahju korral?

Kahju tekkimisel tuleb võtta viivitamatult ette meetmed kahjude minimeerimiseks ja ohutuse tagamiseks. Vajadusel teata sellest päästeametile (tuletõrje, politsei, kiirabi). Kahju teatamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole alates kahju ilmnemisest esimesel võimalusel (vähemalt 3 tööpäeva jooksul). Kindlustuskoht tuleb hoida võimalusel puutumatuna kuni kahjukäsitleja saabumiseni ja leppida kokku edasised sammud.

Kindlustusselts suunab kindlustusvõtja kahjukäsitleja juurde, kus tal tuleb täita kahjuavaldus ning anda selgitusi kahju tekke ning suuruse ja tagajärgede kohta. Avalduse saab täita ka kodus seltsi kodulehe kaudu.

Kahjuavalduse täitmisel tuleb esitada kõik teadaolevad olulised andmed. Kahjukäsitlejal on õigus vajadusel nõuda lisadokumente näiteks hävinud koduse vara nimekirja, hoone projektdokumentatsiooni, ehitus- ja kasutusluba, andmed ehitus- või remonttöid teinud ettevõtte kohta jne.