Lisariskid

Kodukindlustuse lisariskina saab juurde valida:

Koduse vara kindlustuse – kindlustatud on vallasvara, nt: nutiseadmed, mööbel, rõivad, tehnika, kunst, ehted, köögi- ja kodumasinaid, elektroonikat, harrastusvahendeid (sh sporditarbeid ja tööriistu) jne. Ka näiteks kunsti, kollektsioone, ehteid ja relvi. Võimalik on kindlustada ka ainult kodust vara, ei pea kindlustama tingimata koos korteriga/hoonega.

Tsiviilvastutuskindlustuse – ehk eraisiku vastutuskindlustuse eesmärgiks on kahju tekitamise korral hüvitada tekkinud kahju kolmandale isikule ehk kannatanule. Kahjud võivad olla isiku- või esemekahjud, mille suhtes tekib kindlustatud isikul ehk siis Sul endal hüvitiskohustus naabri(te) ees.

Enamlevinud õnnetused, mis kortermajades juhtuvad, on seotud veekahjudega. Näiteks purunenud veetoru tõttu ujutatakse üle Sinu elamine ja pahatihti ei pääse sellest kuiva nahaga ka naabrid. Lisaks sellele, et Su enda kodus valitseb kaos, tuleb muretseda ka naabrite heaolu ja kaasnevate kulude pärast. Rikutud võib saada nii siseviimistlus, kapid, mööbel kui ka kodutehnika. Kahju võidakse põhjustada korraga ka mitmele naabrile. Näiteks elades viiekordses majas viimasel korrusel võivad veekahjud ulatuda esimese korruseni välja.

Kahjud võivad juhtuda ka väljapool koduseinu. Näiteks lapsed sõidavad jalgrattaga maja ees ja kogemata kriibivad seal parkivat autot või hoopis lendab pall mänguhoos naabri aknasse. Samuti saavad hüvitatud koduloomade poolt põhjustatud kahjud kolmandatele isikutele.

Ajutise eluaseme üürikulu – kui tekib kodukindlustuse kahju ning ei saa samal ajal kindlustuskohas elada, siis hüvitatakse kindlustusvõtjale kolimiskulud ning elamispinna üürikulud.