Elu on täis valikuid.
VÕTA IIZILT!

Kuidas käituda omavastutuskindlustuse kahju korral?

Omavastutuskindlustuse kahjudest saab teatada helistades numbril 6 077 006 või kirjutades e-posti aadressil kahjud@iizi.ee.

Omavastutuskindlustuse alusel saab hüvitist taotleda, kui toimunud kahju ületab kaskokindlustuse lepingujärgse omavastutuse määra. Samuti peab kaskokindlustuse kindlustusselts kinnitama omapoolse hüvitisotsuse või garantiikirjaga, et tegemist on tingimuste järgi hüvitatava kahjuga.

Kahjudest teatamine

Alates kahju toimumise hetkest tuleb hiljemalt 3 tööpäeva jooksul kahjust teatada IIZI Kindlustusmaaklerile, kes registreerib kahjuandmed ning edastab kahjutoimiku kindlustusandjale hüvitisotsuse langetamiseks

Esitada on vaja:

  1. Kehtiva kaskokindlustuse elektrooniline hüvitisotsus või garantiikiri (juhul, kui olete omavastutuse osa juba ise ära tasunud, siis sellekohane maksekinnitus).
  2. Ülevaade, millal kahju juhtus.
  3. Sõiduki registrinumber (nagu eelnevas tekstis).
  4. Kontaktinformatsioon.
  5. Pangarekvisiidid, kuhu soovite, et hüvitis kantakse.

Kahju hüvitamine

Omavastutuse kahju hüvitatakse, sõltuvalt sooviavaldusest, kas sõiduki omanikule/kasutajale või otse sõiduki remonti teostavale ettevõttele.