Elu on täis valikuid.
VÕTA IIZILT!

Kuidas käituda omavastutuskindlustuse kahju korral?

Omavastutuskindlustuse kahjudest saab teatada helistades numbril 6 077 006 või kirjutades kahjud@iizi.ee.

Omavastutuskindlustuse alusel saab hüvitist taotleda, kui toimunud kahju ületab kaskokindlustuse lepingujärgset omavastutuse suurust. Samuti peab kaskokindlustuse kindlustusselts kinnitama omapoolse hüvitisotsuse või garantiikirjaga, et tegemist on tingimuste järgi hüvitatava kahjuga.

Kahjudest teatamine

Hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, kahju toimumise hetkest, tuleb kahjust teatada IIZI Kindlustusmaaklerile, kes registreerib kahjuandmed ning edastab kahjutoimiku kindlustusandjale hüvitisotsuse langetamiseks.

Vaja on esitada

  1. Kehtiva kaskokindlustuse elektrooniline hüvitisotsus või garantiikiri (juhul kui olete omavastutuse osa juba ise ära tasunud siis sellekohane maksekinnitus).
  2. Ülevaade, millal kahju juhtus.
  3. Sõiduki registreerimisnumber.
  4. Kontaktinformatsioon.
  5. Pangarekvisiidid, kuhu soovite, et hüvitis kantakse.

Kahju hüvitamine

Omavastutuse kahju hüvitatakse, sõltuvalt sooviavaldusest, kas sõiduki omanikule/ kasutajale või otse sõiduki remonti teostavale remondifirmale.

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 698 474 võrdlust.
Alusta võrdlemist