Kellele on õnnetusjuhtumikindlustust vaja?

Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud kõikidele, kes soovivad tagada endale ja oma lähedaste rahalise kindlustunde, kui juhtub ootamatu õnnetus.

Eelkõige soovitame:

  • Üksikisikule, kes on oma perele või lähedastele peamise sissetuleku tooja ning kelle sissetulekust sõltub perekonna ja lähedaste majanduslik heaolu või isikule, kes vastutab ainuisikuliselt oma võetud kohustuste eest. Eriti oluline on õnnetusjuhtumikindlustus kui tegeletakse aktiivselt spordiga või kui töötatakse kõrge riskiga ametikohtadel. Kindlustuse saab soovi korral vormistada korraga kogu perele.
  • Ettevõttele, kes soovivad luua oma töötajatele lisaväärtust. Oluline on see just ettevõtetele, kus tööd tehakse ohtlikud keskkonnas või on tööülesanded tavalisest kõrgema riskiga (nt ehitusel, metsatööl, kaevanduses, saekaatris, merel, tehases vms).

Lisaks soovitame mõelda laste kindlustamisele, kes on tegelevad aktiivselt spordiga, käivad treeningutel või julgema loomuga ning seiklevad ja avastavad maailma. Lastega ikka juhtub ole sa nii ettevaatlik kui tahes.

Lapsed tegelevad tänapäeval juba maast madalast erinevate spordialadega. Spordiga tegeledes on aga keskmisest suurem võimalus, et võib juhtuda mõni ootamatu ja äkiline õnnetusjuhtum. Nii treeninguteks kui ka võistlusteks on soovitatav teha lapsele õnnetusjuhtumikindlustus spetsiaalse võistlusspordi kaitsega.

Hea on see, et kui õnnetusjuhtumikindlustus vormistada täisaja kaitsega kehtib kaitse samuti väljaspool treeninguid, võistlusi ka kodus ja mujal ringi liikudes.

Paljude spordialade puhul ei lubata lapsi ilma kindlustuseta isegi võistlema. Näiteks kõige sagedamini teevad IIZI vahendusel õnnetusjuhtumikindlustuse lapsevanemad, kelle lapsed tegelevad ratsutamise ja jalgpalliga.

Kui laste peale mõeldakse siis täiskasvanud unustavad end sageli ära. Kui töötatakse kõrgema riskiga ametikohal ja tööülesanded on keskmisest kõrgema riskiga tasub mõelda õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimisele. Näiteks kõrgema riskiga ametid on ehitaja, päästeametitöötaja. Sageli juhtub tööõnnetusi, mille tagajärjed on päris kurvad ja siis on hea kui abi saab kindlustuselt.

Õnnetusjuhtumikindlustust saab sõlmida isikule alates 1 aastast. Soovitav on sõlmida poliis kogu perele. Kõik me oleme ühtemoodi tähtsad.