Milleks õnnetusjuhtumikindlustus?

Õnnetused võivad juhtuda meist igaühega, igal ajal ja igal pool. Õnnetusjuhtumikindlustus on abiks olukordades, kus ootamatu sündmus toob kaasa kas kehavigastuse, tõsise trauma, invaliidsuse, surma ning tavapärane elukorraldus on häiritud.

Ootamatu õnnetuse tõttu võib aga osaliselt või täielikult, ajutiselt või püsivalt kaduda inimese töövõime. Harjumuspäraseks saanud sissetulek väheneb. Raske invaliidsuse korral võivad lisanduda uued kulutused ravile, abivahenditele, aga sissetulek ei pruugi olla enam samaväärne või võib üldse ära langeda. Kõige hullemal juhul jääb üks pere osapool õnnetuse tagajärjel üksi kõigi koos võetud laenude ja liisingutega. Mis saab olla veel kohutavam kui olukord, kus lisaks traagilisele õnnetusele tuleb perel veel ka suure vaevaga soetatud eluasemest välja kolida või auto maha müüa? Siin ongi abi õnnetusjuhtumikindlustusest ja surmajuhtumi ning invaliidsuse kaitsest.
Õnnetusjuhtumikindlustus ei aita küll ära hoida õnnetust ennast kuid on abiks selle tagajärgedega toimetulemisel.

Õnnetusjuhtumikindlustusest on abi kui:

  • õnnetuse järgselt ei ole võimalik tööle minna ja oled pikalt haiguslehel
  • teed tööd ohtlikus keskkonnas, kus juhtub sagedasti tööõnnetusi
  • tegeled aktiivselt sporidga. Sportimise tagajärjel saadud luumurd või on tegemist tõsisema venituse, rebendi või haavaga
  • õnnetuse tagajärjel tekib kindlustatul püsiv puue või kindlustatu sureb
  • õnnetuse tagajärjel tekivad lisakulud abivahenditele, massaazile jne
  • olenevalt kindlustusseltsist kehtib kaitse:
    • kuumarabanduse, päikesepiste, maohammustuse, gaasimürgituse ja ekslikult tarvitatud ainest tekkinud mürgituse korral
    • uppumis- või külmumisohu korral

Õnnetusjuhtumikindlustust saab vormistada nii era- kui ka juriidilisele isikule. Ka ettevõte saab kindlustada oma töötajaid. Õnnetusjuhtumikindlustuse periood on alati üks aasta ja see kehtib kogu maailmas. Maksimaalse kaitse saab, kui valida kõik hüvitised. Kuna valitud hüvitistest ja nende suurusest sõltub lõplik makse, siis ei pea valima kõiki hüvitisi. Võimalikud on erinevad kombineeritud variandid vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.