Mis on õnnetusjuhtum?

Õnnetusjuhtum on ootamatu, äkiline, välismõjudest tingitud ja kindlustatud isiku tahtest sõltumatult tekkinud sündmus, mis toob kaasa kindlustatu kehavigastuse või surma. Ootamatu õnnetuse tõttu võib langeda või kaduda inimese töövõime. Harjumuspäraseks saanud sissetulek väheneb või hoopis katkeb. Õnnetusjuhtumikindlustuse leping tagab inimesele majandusliku turvalisuse ka siis, kui sissetulekud kahanevad märgatavalt ootamatu õnnetusjuhtumi tagajärjel.

Õnnetusjuhtumiks on näiteks:

  • sportimise tagajärjel saadud luumurd või tõsine venitus, rebend või haav;
  • kuumarabandus, päikesepiste, maohammustus, gaasimürgitus ja ekslikult tarvitatud ainest tekkinud mürgitus;
  • uppumisohust või külmumisest tekkinud vigastus;
  • tööõnnetused (midagi rasket kukub jalale); 
  • olmeõnnetused (libisemine jääl või trepil, tõsine põletus, kukkumine redelilt);
  • autoõnnetused.