Elu on täis valikuid.
VÕTA IIZILT!

Lisakaitsed

Reisikindlustust on võimalik laiendada lisakaitsetega. Vastavalt reisi eesmärgile peaksid valima kindlustuse juurde ka sobivad lisakaitsed, sest nii oled kõige paremini kindlustusega kaitstud.

Võrdle reisikindlustuse hindu ja tingimusi

Vahendame nii Eesti turul tegutsevate kui ka välisseltside reisikindlustuse lepinguid. Näiteks maailma suurima tervise- ja reisikindlustuse Bupa Global ning AIG kindlustusseltside reisikindlustusi, mis võivad pakkuda Eesti seltsidega võrreldes laiemaid katteid ja paindlikumaid kindlustusvõimalusi.

Vastavalt reisi eesmärgile ja iseloomule saab juurde valida lisakaitseid:

Reisitõrke lisakaitse

Reisitõrke lisakaitse annab laiema kaitse kui seda tavapärane reistõrkekindlustus võimaldab. Kindlustusseltsid pakuvad kaitset täiendavalt ka streigi, pankroti, terrorismi, loodusõnnetuste, lennugraafiku muudatuste ja ürituste ära jäämise korral. Pakutavad kaitsed on kindlustusseltsiti erinevad. Kindlasti tasub eelnevalt täpsustada, mille vastu kaitset soovitakse ja mille vastu iga selts konkreetselt kaitset pakub.

Lisakaitsete vormistamisel on kindlustusseltsid kehtestanud mõningad reeglid, mida tuleks kindlasti silmas pidada ja tähelepanelikult üle vaadata. 

Reisikindlustus peab olema vormistatud teatud päevade jooksul peale piletite ostmist/ ettemaksu tegemist/ broneeringu tegemist. Pea nõu meie spetsialistidega, et poliis saaks õigesti vormistatud.

Spordikindlustus

Kui reisil on plaanis tegeleda spordiga, siis tuleb vastav kaitse lisada ka poliisile. Kõikidele spordialadele kõik kindlustusseltsid kaitset ei paku, näiteks mägironimine, motosport jne. Kui on tegemist võistlusspordi või treeningutega peab olema lisatud õige kaitse. Vastasel korral on kindlustusseltsil õigus sportides või võistlustel juhtunud õnnetuse korral hüvitise maksmisest keelduda.

Näiteks kui reisil on plaanis tegelda mäesuusatamise või lumelauasõiduga, siis tuleb vastav kaitse lisada ka poliisile, et oleks kaetud mäel juhtunud õnnetused. Kindlustusseltsid pakuvad kaitset suusakeskustes märgistatud rajal sportimise korral, väljaspool radu enamasti kaitset ei pakuta.

Bupa Global aga pakub kaitset ka väljaspool märgistatud radu sõites. AIG pakub eraldi talispordi lisakaitset ja golfi lisakaitset. Selts pakub mõnevõrra laiemat kaitset suusatamisel, lumelauaga sõitmisel ja golfimängimisel kui Eesti turul tegutsevad kindlustusseltsid. Samas ei paku AIG kaitset võistlustel osalemise korral.

Töö välismaal

Kui tegemist on töölähetusega või plaanitakse reisil olles tööd teha, siis tuleks vajadusel valida juurde füüsilise töö lisakaitse. Kindlustusseltsidel on olemas nimekiri ametitest, millede puhul on kaitse lisamine vajalik. Näiteks lisakaitset vajavad ametid on ehitus-, metalli- ja metsandustöölised, postiljon, kuller, kaugsõidu autojuht jne. Kui aga ei ole vastavat kaitset lisatud, siis tööõnnetuse korral on seltsil üigus hüvitise maksmisest keelduda. Kindlustamisel soovitame nõu pidada spetsialistidega, et olla kindlustusega parimal viisil kaitstud.

Äritegevuse lisakaitse

AIG äritegevuse lisakaitse hüvitab reisi ajal kaduma läinud, varastatud, kahjustunud või reisi sihtkohta hilinenud töövahendid ning kaotatud või varastatud tööandjale või kindlustatud isikule kuuluv tööga seotud raha, juhul kui töövahendid või raha olid hoiustatud vastavalt kindlustustingimustele. Kindlustatud on ka töötaja asendamise kulud, kus töötaja haigestub reisi ajal, mistõttu ta ei saa osaleda kavandatud reisi ajal toimuma pidanud töökohtumisel. Hüvitatakse kolleegi reis Eestist sihtkohta, et ta osaleks kindlustatud isiku asemel töökohtumisel.

Ärireiside puhul pakuvad kaitset ka teised kindlustusseltsid, kaitse sisu aga erineb AIG poolt pakutavast. Pea nõu spetsialistiga ja leia enda sobivaim lahendus.

 

Raseda reisija kaitse

Raseduse korral tuleb reisile kaasa võtta (soovitatavalt inglisekeelne) rasedakaart või arstitõend, millele oleks märgitud rasedusnädalate arv ja arsti kinnitus, et on lubatud minna lennureisile. Rasedal ei ole lubatud lennata 36. või sellest hilisemal rasedusnädalal. Seega peab ka tagasilend olema enne 36. rasedusnädalat. Mõned lennufirmad ei luba oma pardale kui rasedus on üle 28 nädala või isegi vähem. Tasub kindlasti enne reisiplaanide tegemist seda uurida.

Enamus kindlustusseltse pakub kaitset reisil juhtunud ootamatute rasedusest tingitud komplikatsioonidekorral, kui ei ole täitunud 28. nädal. Paljud seltsid pakuvad abi erakorralise arstiabi saamiseks, kuid ei kaitse enneaegse sünnituse puhul. Summa ulatus abi saamiseks on piiratud.

Bupa Global pakub rasedusest tingitud  komplikatsioonide korral kaitset kuni 36. rasedusnädalani, välja arvatud juhtudel kui rasedus on viljakusravi tulemus ja/või oodatakse rohkem kui ühte last. Sellisel juhul hüvitatakse kuni 18. rasedusnädalani. Hüvituslimiit on piiramatu.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Lisaks meditsiiniabikindlustuse kaitsele saab juurde valida õnnetusjuhtumikindlustuse. Ravikulud ka välisriigis ootamatu õnnetuse puhul (näiteks autoavarii) on kaetud meditsiiniabikindlustuse alt. Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul makstaksase lisahüvitist, et selline õnnetus juhtus. Mõned kindlustusseltsid maksavad hüvitist vaid surmajuhtumi ja püsiva puhul. Teised aga maksavad hüvitist ka väiksemate vigastuste ja traumade puhul.

Vastutuskindlustus

Kindlustusselts hüvitab kindlustatud isiku poolt kolmandale osapoolele õigusvastaselt tekitatud varalise- või isikukahju, kui kindlustatu vastu on esitatud tsiviil nõue. Seda kaitset soovitame valida suusareiside puhul, kus tahtmatud otsasõidud ja kukkumised on kerged tulema. Samuti lastega reisides. 

Võrdle reisikindlustuse hindu ja tingimusi

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 698 474 võrdlust.
Alusta võrdlemist