Elu on täis valikuid.
VÕTA IIZILT!

Mida teha reisil olles kahjujuhtumi korral?

Kuidas käituda, kui reisil olles tekib kahju

Ära kaota pead! Reisikindlustuse kahjust tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel. Seepärast on hea, kui kindlustuspoliis on käepärast, et leida sellelt vajalikud kahjukäsitluse või rahvusvahelise koostööpartneri kontaktid. Teatada võib telefoni, faksi, e-posti teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Teavitada tuleb kindlustusseltsi, kelle pakkumine reisikindlustuse sõlmimiseks valiti.

Küsi kahju korral alati kindlustusseltsist nõu ja juhiseid!

Mida peab tegema, kui reisil haigestud ootamatult või juhtub õnnetus

Arstiabi saamiseks võib pöörduda nii riikliku kui ka erakliiniku poole. Arstid on tavaliselt ka suuremates hotellides kohapeal. Kui võimalik, tuleks eelistada riiklikke raviasutusi. Oluline on saada kiiresti abi. 

Kui tasud ravi eest ise, tuleb: 

 • alles hoida ravi- ja ravimite arved, transpordiarved jt kulutusi tõendavad dokumendid;
 • paluda välisriigi arstilt tõendit diagnoosi ja ravi kohta;
 • teavitada juhtunust viivitamatult kindlustusseltsi kahjukäsitlust;
 • koju tagasi jõudes pöörduda koos dokumentidega viivitamatult kindlustusseltsi kahjukäsitlusse.

Kui haiglas või arsti juures olles ei ole raha ravi eest tasumiseks, siis:

 • helista tööpäevadel kindlustusseltsi kahjukäsitluse numbril;
 • töövälisel ajal võta ühendust kindlustusseltsi kahjukäsitluspartneriga välismaal;
 • tuleb öelda kindlustuspoliisi number, kindlustatu ees- ja perekonnanimi;
 • selgitada rahulikult, kus riigis ta on ja mis on juhtunud;
 • kindlustusseltsi kahjukäsitluspartner välismaal arveldab kindlustatu eest haigla või arstiga.

Kui kindlustatu on vaja erandkorras toimetada tagasi Eestisse või reis pikeneb reisil juhtunud õnnetuse tõttu: 

 • Tuleb koheselt teavitada kindlustusseltsi. Kokkuleppel kindlustusseltsiga hüvitatakse täiendavad transpordikulud Eestisse jõudmiseks ja ka meditsiinilise saatja kulud, kui see on vajalik.
 • Ilma kindlustusseltsi nõusolekuta iseenda koju repatrieerimine ei ole hüvitatav.

Kuidas käituda reisi tühistamise, katkestamise või reisile hilinemise korral:

 • Kui kindlustatu või tema lähedane (laps, vanem) haigestub tõsiselt ja reis tuleb ära jätta, tuleb sellest viivitamatult teavitada kõiki osapooli (kindlustusselts, lennufirma, reisibüroo, majutusettevõte jne). Kui kindlustatu ei edasta vastavat infot osapooltele ja seetõttu kahju suureneb, ei ole kindlustusandjal viivitusest tekkinud täiendavate kulude hüvitamise kohustust.
 • Regulaartranspordi hilinemise korral tuleb saada transpordiettevõttelt tõend hilinemise ja hilinemise põhjuste kohta (võimalusel eesti või inglise keeles);
 • Kui reisitõrke põhjustab liiklusavarii, tuleb politseilt saada tõend, kus on õnnetus fikseeritud. 

Kokku tuleb koguda kõik esialgsed ja täiendavad arved reisi maksumuse kohta, sh reisipiletid, hotelliarved jms. Eestisse naasmisel tuleb esitada esimesel võimalusel kindlustusseltsile kirjalik hüvitistaotlus ning kõik juhtumiga seotud asjaolud ja kahju suurust tõendavad dokumendid.

Mida teha, kui reisil olles pagasiga midagi juhtub:

 • kui pagas hilineb, läheb kaduma või on kahjustunud transpordiettevõtte süül, tuleb selle kohta transpordiettevõttelt võtta kirjalik tõend, kus on välja toodud pagasikahju tekkimise põhjus, kindlustatud isikule makstud kompensatsiooni suurus ning selgitatud juhtumi asjaolusid;
 • kui pagas on hilinenud üle 4 või 6 tunni, võib osta vältimatult vajalikke tarbekaupu. Alles tuleb hoida kõik ostukviitungid ja reisilt tagasi tulles esitada need kindlustusele;
 • kui pagas varastatakse või röövitakse, tuleb sellest teatada lähimasse politseijaoskonda. Kindlasti küsida politseist tõend juhtunu kohta ja esitada see tagasipöördumisel kindlustusele;
 • dokumentide varguse korral pöörduda Eesti Vabariigi välisesinduse poole asendusdokumentide saamiseks.

Eestisse naasmisel esitada esimesel võimalusel kindlustusseltsile kirjalik hüvitistaotlus, kõik juhtumi asjaolud ning kahju suurust tõendavad dokumendid.

Pea meeles:

 • kindlustushüvitist ei maksta isikule, kes põhjustas kahjujuhtumi tahtlikult;
 • hüvitist ei maksta, kui kindlustatu oli juhtumi toimumises kaudselt või otseselt ise süüdi. Näiteks autoga sõites oli alkoholi- või narkojoobes või pani toime kuriteo; hilines reisi alguspunkti, kuna ei varunud kohale jõudmiseks piisavalt aega jne. 
 • Kui kindlustusjuhtum oli juhtunud või selle toimumine oli kindel juba enne poliisi sõlmimist. Näiteks kindlustatu oli juba haigestunud, streik oli välja kuulutatud jne. 
IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 698 474 võrdlust.
Alusta võrdlemist