Milline reisikindlustus valida?

Reisikindlustustuste tegemisel tuleb alati mõelda sellele, mis on Sinu reisi eesmärk ja plaanid. Kindlustuse saab teha üheks reisiks või kui teatakse ette, et tuleb rohkem sõitmisi, siis soovitame mõelda korduvreisikindlustuse sõlmimisele. Lisaks meditsiiniabikindlustusele tasuks juurde valida pagasikindlustus ja reisitõrkekindlustus ning vajadusel ka teised lisakaitsed.

Kui näiteks on reisil plaanis tegeleda spordiga, siis olenevalt spordialast tuleb ka vastav lisakaitse poliisile ära märkida. Sama kehtib treeninglaagris või võistlustel osalemise, samuti välisriigis kõrgendatud riskiga ametil (nt ehitaja, autojuht) töötamise korral. Tulenevalt spordialast ja ametist ei pruugi kõik kindlustusseltsid kaitset pakkuda. Kui vastavat kaitset ei ole lisatud poliisile, ei ole kindlustusseltsil kahju hüvitamise kohustust kui juhtub õnnetus sportides või töötades. Pea kindlasti eelnevalt nõu meie spetsialistiga.

Reisikindlustuse puhul pakutavad tähtsamad kindlustuskaitsed:

  • Meditsiiniabikindlustus ehk tervisekindlustus: Katab vastavalt tingimustele ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral.
  • Reisitõrkekindlustus: Katab vastavalt tingimustele kulud reisi ärajäämisel, hilinemisel või reisi katkemisel.
  • Pagasikindlustus: Katab kulud vastavalt tingimustele pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustamise ning hilinemise korral.

Kindlustus tuleks teha kohe, kui reisiplaanid on paigas. Kui on teada reisi toimumise täpne aeg ja tehtud esimesed kulutused reisile. Kuigi inimesed ostavad reisi enamasti pikemalt ette, siis reisikindlustus jäetakse paraku viimasele minutile, millega võivad kaasneda erinevad piirangud poliisi sõlmimisel. Kuna kindlustusseltsid rakendavad reisitõrkele ooteaega, siis viimasel minutil tehtud kindlustuse kaitse ei pruugi enam hakata kehtima reisi alguseks. Halvemal juhul võib olla kindlustusjuhtum juba toimunud (laps on haigestunud, streik on välja kuulutatud) ja siis ei ole kindlustuse vormistamisest enam abi.