Kuidas käituda liiklusõnnetuse korral?

Enne õnnetuspaigalt lahkumist tuleb fikseerida õnnetuse põhjustaja ning kannataja. Selleks on mugav kasutada vormi “Teade liiklusõnnetusest” või koostada vabas vormis kirjalik paberdokument õnnetuse asjaoludest. Selgelt ja arusaadavalt (võimalusel koos joonistega) tuleb kirjeldada, kuidas õnnetus juhtus. Sõidukite juhid peavad allkirjaga oma vastutust kinnitama: kes on kannataja ja kes kahju põhjustaja. Sündmuskohal oleks soovitav teha ka mõned fotod ja võtta tunnistajate kontaktid. Mitte mingil juhul sõidukeid enne õnnetusjuhtumi fikseerimist sündmuskohast liigutada.

Politsei tuleb sündmuskohale kutsuda juhul, kui avarii tagajärjel tekitati kellelegi keha-vigastusi ning kui kahju põhjustaja ei ole teada või osapooled ei jõua kahju põhjustajas kokkuleppele.

Kannatanu peab esimesel võimalusel teatama kahjust kindlustusseltsile, kus on sõlmitud kehtiv liikluskindlustus.

Kahju põhjustaja peab teavitama 5 päeva jooksul oma kindlustusseltsi. Kui sõidetakse otsa muule objektile või teisele sõidukile ja sõiduki omanikku pole võimalik tuvastada, tuleb teavitada politseid. Kontaktandmete jätmisest teise sõiduki omanikule ei piisa ning võidakse tõlgendada sündmuskohalt lahkumisena. Kui sõidukil on kaskokindlustus, tuleb teavitada kindlustusseltsi hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ja leppida kokku edasised tegevused.

Välismaale sõites tuleb kaasa võtta liikluskindlustuse roheline kaart, mis on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal. Arvestama aga peab, et liikluskindlustuse kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele rakendatakse õnnetuse toimumiskoha riigi õigust. Kahju hüvitatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seadustes sätestatud ulatuses ja korras. Kindlustuskaitse sisu ja ulatus on erinevates riikides erinev.