Elukindlustus

Teenuseosutajaks on IIZI Kindlustusmaakler. Maaklerlepingu tingimustega saab tutvuda siin. Soovitame kindlasti tutvuda lepingueelse infoga, mis on kirjas punktis 3.1.

Kindlustusvõtja

Tervislik seisund

Kindlustatu

cm
kg

Soodustatud isik

Kindlustussumma