Hoia uudistel
silm peal.
VÕTA IIZILT!

COVID-19 ja ettevõtte ravikindlustus

Ravikindlustuse puhul ei eristu tervishoiuteenuste osutamine distantsilt otsekontaktiga. COVID-19 tasuline vabatahtlik testimine võib kuuluda kindlustuskaitse alla, kuid vaktsiinide osas on veel palju ebaselgust.

Kas COVID-19 vabatahtlik testimine ja tulevikus vaktsineerimine hüvitatakse ravikindlustuslepingu alusel?

 

Sümptomite ilmnemisel ja perearsti suunamise korral hüvitab testimiskulud haigekassa. Tasuline vabatahtlik testimine võib kuuluda kindlustuskaitse alla, kui see on eelnevalt kindlustusandjaga kokku lepitud.

Vaktsiini osas on täna veel palju ebaselgust, mistõttu ei ole teada, mis tingimustel ja kellele võiks vaktsiin tasuta kättesaadav olla. Juhul, kui COVID-19 vaktsineerimise põhimõte sarnaneb gripiviiruse vastu vaktsineerimisega, siis on võimalik kulude katmises kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda. Oluline on jälgida, et poliisil ei oleks vaktsiinide hüvitamine limiteeritud kindla haiguste nimekirjaga.

Kas telemeditsiin on ravikindlustusega kaetud? 

Vabatahtliku ravikindlustusteenuse pakkujad ei erista otsekontakti ja telesilla vahendusel ostutatud teenuseid. Kõik tehtud kulutused hüvitatakse vastavalt sõlmitud kindlustuslepingu tingimustele. Juhul, kui konsultatsiooni käigus selgub edasiste uuringute vajadus, korraldatakse need  kindlustatule parimal ajasäästlikumal viisil. 

Kas COVID-19 ravikulud on kindlustatavad?

COVID-19 ravikulud hüvitab haigekassa, kuid indlustusandjad pakuvad lisaks valuraha ja päevaraha kindlustuskaitset juhuks, kui kindlustatu peaks sattuma intensiivravile.
Kindlustuskaitset on võimalik osta nii ravikindlustuslepingu lisana kui eraldiseisvana.

Küsi nõu oma kindlustusmaaklerilt või pea kirjuta info@iizi.ee!

Kindlustamine on iizi.

Kui soovid püsida kindlustusturul toimuvaga kursis, siis

LIITU MEIE UUDISKIRJAGA

Reisimine ja selle kindlustamine on oluliselt muutunud

Loe lisaks

Podcast: mis huvi on küberkurjategijatel andmeid varastada?

Loe lisaks

Podcast: kuidas on kaugtöö mõjutanud küberkuritegevust?

Loe lisaks