Elukindlustus

Mis on elukindlustus?

Elukindlustus on kindlustushüvitis, mis makstakse pärast surma, Sinu poolt määratud isikule. Seega on elukindlustus surmajuhtumikindlustus, mis makstakse välja mistahes surma korral. Põhjuseks võib olla õnnetusjuhtum, mõni haigus või isegi enesetapp.

  • Elukindlustus ei ole õnnetusjuhtumikindlustus!
  • Elukindlustuse üks liikidest on laenukindlustus, mis võetakse laenu katteks. Surmajuhtumi korral kaetakse laen ja määratakse see tasutuks.
  • Elukindlustuse lisakindlustused laiendavad kaitse ulatust. Kindlustamisel soovitame need üle vaadata!

Milleks on elukindlustust vaja?

Elukindlustusega hoolitsed oma lähedaste käekäigu ja heaolu eest. Elukindlustus tagab kriitilistel hetkedel Sinu lähedastele majandusliku turvatunde ja võimaldab perel toime tulla ka siis, kui Sa ise enam nende eest hoolitseda ei saa. Hoolitsege oma lähedaste eest parimal võimalikul viisil.

Kellele on elukindlustust vaja?

  • Kui oled peres peamine või ainus sissetuleku saaja.
  • Kui oled noor ja soovid end kindlustada soodsa hinnaga pikaks perioodiks.
  • Noored pered, lastega pered.
  • Kui Sul on võetud laen.
  • Kui oled ettemõtleja ja hoolid oma lähedastest.
  • Ettevõtetele (võtmetöötaja, ohtliku töö tegija, juhtkond jne)

Elukindlustuse lisakindlustused

Lisakindlustused on põhikindlustusele täiendavalt juurde valitavad riskid, et laiendada kaitse ulatust. Vastavalt kindlustussoovile tuleks lisakindlustused ja nende tingimused üle vaadata. Valida saab järgnevate lisakindlustuste vahel:

Kriitilised haigused: Hüvitatakse sellised juhtumid nagu infarkt, insult, vähi ravi, elutähtsa elundi siirdamine, jäseme kaotus, nägemise või kuulmise kaotus, kolmanda astme põletus jt. Aitab katta haigusest taastumiseks ja toimetulekuks vajalikud kulutused.

Töövõimetushüvitis: Hüvitatakse haiguspäevad ja püsiva töövõimetuse kui peaksite õnnetuse tagajärjel jääma töölt eemale. Teatud kindlustusseltsid pakuvad kaitset ka kriitiliste haiguste korral ja lähtuvad isiku töökohast/ametist. See on oluline eelkõige nendele isikutele, kellel on spetsiifiline töö (erioskused).

Püsiva puude hüvitis: Hüvitatakse õnnetuse või teatud kindlustusseltside puhul ka haiguse tagajärjel tekkinud invaliidsus. Hüvitise suurust määratakse seltsi % tabeli põhjal, vastavalt arstliku läbivaatuse korral avastatud püsiva puude astme järgi.

Kuidas sõlmida elukindlustuse leping?

Kõige parem kindlustusleping peaks katma suurimad võimalikud ohud. Ainult elukindlustuse leping ei anna täielikku kaitset, vaid vastavalt inimesele tuleks erinevaid lisakindlustuse riske omavahel kombineerides leida kõige sobivaim lahendus. Näiteks kõige lihtsama lahendusena kombineerida elukindlustusleping (koos surmajuhtumihüvitisega) ja õnnetusjuhtumikindlustuse leping (koos püsiva puude hüvitisega). Lisaks valida juurde vajadusel ka kriitiliste haiguste kaitse, mis on elukindlustuse üks lisakindlustusi.

Kuidas käituda kahjujuhtumi korral?

Kahjujuhtumi korral palume esimesel võimalusel teavitada kindlustusandjat ning varuda aega ja kannatust. Teatada võib telefoni, e-posti, faksi teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Seejärel täpsustatakse edasised vajalikud tegevused.

Kindlustatud isiku surma korral läheb vaja esitada väga palju erinevaid dokumente. Nagu näiteks politsei raport (kui leidis aset õnnetus või muu kriminaalne juhtum), surmatõend, lahkamisaruanne (välisriigis toimunud juhtumi korra selle riigi erinevate organite ja organisatsioonide dokumendid).

Küsi elukindlustuse pakkumist!

Ain Niineste
+372 59 123 305
ain.niineste@iizi.ee 

Täida andmed ja küsi pakkumist läbi IIZI veebilehe >>