Mis on elukindlustus?

Elukindlustus võib pakkuda Sinu lähedastele rahalist tuge ja suuremat majanduslikku turvalisust. Elukindlustus on kindlustushüvitis, mis makstakse pärast surma, Sinu poolt määratud isikule.

  • Elukindlustus ei ole õnnetusjuhtumikindlustus!
  • Elukindlustusel võib olla erinevaid liike (nt laenukindlustus).
  • Laenukindlustus on elukindlustuse üks osa ja liike. Laenukindlustus, nagu ka nimi ütleb, võetakse laenu katteks ja isiku surma korral maksab kindlustusselts pangale laenu tagasi.

Elukindlustuse tegemine on iizi. Loe kuidas sõlmida elukindlustuse leping >>