IIZI Kahjuabi

Mis asi on IIZI Kahjuabi ja mida see teenus sisaldab?

IIZI Kahjuabi on sõidukipõhine juriidiline nõustamisteenus kahjujuhtumi korral, et muuta kindlustusvõtjate elu senisest veelgi lihtsamaks ja mugavamaks. Kahjuabi käib kaasas sõidukiga ning on seotud liikluskindlustuse poliisi ostmisega. See tähendab, et sõlmides oma sõidukile IIZI Kindlustusmaakleri vahendusel kolmekuulise liikluskindlustuse poliisi ja ostes juurde ka IIZI kahjuabi teenuse, siis ka kahjuabi teenuse periood on kolm kuud.

IIZI Kahjuabi teenus aitab oluliselt säästa aega dokumentide vormistamisel, lahendada vaidlusi kindlustusseltsidega ja tagada õiglane ja tingimuste kohane kahjuhüvitis. Pakutava teenusega tagatakse professionaalne abi olukorra parimaks lahendamiseks. Võta iizilt!

IIZI Kahjuabi on võimalik osta koos liikluskindlustuse poliisiga ning:

 1. Hõlmab nõustamist liikluskindlustuse poliisil märgitud sõidukiga toimunud kasko- ja liikluskindlustuse juhtumite puhul
 2. Kahjuabi valmidus kindlustusperioodi jooksul;
 3. Ühe kahjuotsuse analüüs, vajadusel vaide koostamine ja edastamine kindlustusfirmale;
 4. Kahjuabi maht 1 tund, mis sisaldab IIZI poolt nimetatud ajalimiidi piirides järgmisi vastavalt tingimustele osutatavaid teenuseid:
  1. Nõustamine vahetult pärast kahjujuhtumit, sh kahju suurenemise ärahoidmiseks ja kahjujuhtumi nõuetekohaseks fikseerimiseks;
  2. Kindlustusseltsi kahju hüvitamise põhimõtete ja kahju hüvitamise kohta tehtud otsuse selgitamine kindlustatule;
  3. Päringute koostamine seoses kahjujuhtumiga kindlustusseltsile ja kolmandatele isikutele;
  4. Kahju suuruse analüüs ja vajadusel vaie;
  5. Kindlustushüvitise vähendamisele või väljamaksmisest keeldumisele vaiete koostamine;
  6. Kindlustatu abistamine läbirääkimiste pidamisel kindlustusseltsiga;
  7. Kahju hüvitamise nõuete koostamine kolmandatele isikutele;
  8. Nõustamine seoses regressinõudega ja regressinõude vastuse koostamine.

Võrdle liikluskindlustuse pakkumisi 

Kui palju IIZI Kahjuabi maksab?

IIZI Kahjuabi teenuse maksumus on 0.99 € kuus. Näiteks kui sõlmitakse kolmekuuline liikluskindlustuse poliisi, siis on IIZI kahjuabi teenuse maksumus 2.97 € ja perioodiks on kolm kuud.

Miks mulle on vaja IIZI Kahjuabi?

Peamised vaidlused liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud vara hüvitamisel tekivad sõiduki ja ka sõidukis olnud vara turuhinna määramisel. Kuna puuduvad selged juhised, kuidas määrata sõiduki turuhinda, siis on loomulik, et sellega kaasnevad vaidlused. Meie tööks on kõigepealt teha endale selgeks vara väärtus ja seejärel võrrelda seda kindlustusandja ning sõiduki omaniku hinnatud väärtusega. Kui erinevused on märkimisväärsed, siis selgitame välja nende põhjused ja sellele toetudes on võimalik ka vara turuhinda vaidlustada. Näiteks võib puududa teadmine vara väärtuse määramise kohta või jääda see vajalikul hetkel, tingituna emotsionaalsest olukorrast, tähelepanuta. Meie oleme aga objektiivsed ja märkamata ei jää asjaolud, mis on kindlustusandjate tava ja praktikat silmas pidades olulised. Olemas on otsekontaktid inimeste ning ettevõtetega, kes tegelevad kasutatud ning uute sõidukite müügiga ning seetõttu saame lisaks oma koostatud hinnangutele kasutada vara väärtuse määramisel ka täiendavaid objektiivseid osapooli.

Kindlustusandjad peavad oma töös alluma mitmetele erinevatele regulatsioonidele ja seadustele, mis on ranges juriidilises keeles ja mitmeti tõlgendatavad. Seepärast võib tunduda, et eesmärgiks on pigem segadust tekitada ja ajendada vaidlusest loobuma. Lisaks kui jääb selgusetuks kindlusustusandja otsus, siis meie suudame selle lahti seletada. Samuti oskame me, tutvudes kindlustusandjate otsustega, märgata loogikavigu või eksimusi põhjuslikus seoses, mis on kõige sagedasem juriidiline argument kindlustusandja otsuse vaidlustamisel.

Kõige raskem küsimus liiklusõnnetuste juures on liikluses esinevad situatsioonid. 
Suhteliselt selge on situatsioon, kus eesolev auto pidurdab takistuse tõttu ning taga sõitnud auto sõidab ees peatunud sõidukile tagant otsa. Situatsioonid võivad aga sisaldada endas mitut erinevat manöövrit – autod võivad samal ajal keerata, toimuvad möödasõidud ning samaaegsed tagurdamised. Siin ongi meie tööks võimalikult täpselt aru saada ning seeläbi aidata Sul oma manööver võimalikult selgelt kirja panna, et ka kindlustusseltsi kahjukäsitleja üheselt olukorda mõistaks.

Liikluskindlustuse kahjude hüvitamisel on aluseks Eestis kehtiv liikluskindlustuse seadus, millest lähtuvad oma töös kindlustusandjad. IIZI Kahjuabi teenuse ostmisel saad endale meiepoolse abilise, nõuandja ja esindaja.

Kuidas ma IIZI Kahjuabi teenust saan osta?

IIZI Kahjuabi on sõidukipõhine teenus, mida on võimalik osta endale koos liikluskindlustuse poliisiga. Võrdle erinevate seltside liikluskindlustuste pakkumisi ja osta liikluskindlustus poliis koos IIZI Kahjuabiga!

Võrdle liikluskindlustuse pakkumisi

Kuidas käituda kahjuabi vajaduse korral?

IIZI Kindlustusmaakler loodab, et Sinu kahjukäsitluse protsess sujub ilma probleemide ning viivitusteta. IIZI Kahjuabi teenusega saab kindel olla, et probleemide tekkimise korral on abiks professionaalne meeskond.

Selleks, et IIZI Kindlustusmaakler saaks probleemide korral kiiresti ja korrektselt tegutseda, saada meile e-kiri aadressile kahjud@iizi.ee, kus märgi kindlasti ära:

 1. Sõiduki registrinumber millega seoses vajate IIZI Kahjuabi;
 2. Juhtunud õnnetuse kuupäev ning õnnetuse lühikirjeldus;
 3. Lühidalt tekkinud probleemi sisu;
 4. Kui on olemas ka kindlustusandja poolne hüvitamise või keeldumise otsus, siis kindlasti lisa kirjale ka see.

IIZI kahjuabi spetsialist võtab Sinuga hiljemalt ühe tööpäeva jooksul ühendust ning lepib kokku edasise tegevuskava.