Rattur Raini jaoks lõppes trikitamine ränga kukkumisega, mis tõi endaga kaasa mitu luumurdu ja kuudepikkuse taastumise. Õnneks sõlmisid adrenaliinijanuse Raini vanemad koos esimese ratta ostuga talle ja ka kogu perele õnnetusjuhtumikindlustuse, mis tasub nüüd Rainile valu- ja vanematele päevaraha.

Võrdle ja osta

Õnnetusjuhtumikindlustus ei hoia ära küll õnnetuse teket, kuid aitab tagajärgedega paremini toime tulla ja muretult keskenduda paranemisele.

Õnnetusjuhtum on ootamatu, äkiline, välismõjudest tingitud ja kindlustatava tahtest sõltumatult tekkinud sündmus, mis toob kaasa kindlustatu kehavigastuse, invaliidsuse või surma. Kindlustuse kehtivus sportimisel sõltub spordiala riskiastmest ja sportimise eesmärgist (tervisesport ja võistlussport).

Õnnetusjuhtumikindlustuse kaitse kehtib kogu maailmas ja võib olla:

  • täisaegne – kehtib ööpäevaringselt
  • osaaegne – kehtib ainult töö ajal töökohas või tööülesandeid täites.

Õnnetusjuhtumikindlustustest saab valida järgmisi kindlustuskaitseid:

  • Ajutise töövõimetuse hüvitis tagab päevaraha iga ravipäeva eest haiguslehe alusel või valuraha ehk ühekordse hüvitise ajutise tervisekahjustuse korral vastavalt vigastuse raskusastmele protsendina valuraha hüvitissummast.
  • Ravikulude alt hüvitatakse kulutused täiendavale vajalikule arstiabile ja uuringutele Eesti raviasutustes, mida ei hüvita haigekassa. Siia alla kuuluvad ka kulutused hädavajalikele abivahenditele (kargud, ratastool), arsti määratud füsioteraapia ja massaažikulud, hambavigastuste mõistlikud ravikulud ja plastilise kirurgia mõistlikud kulud.
  • Invaliidsushüvitist makstakse kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk invaliidsus. Püsiv puue määratakse meditsiinidokumentide alusel ja hüvitist makstakse protsendina kokkulepitud püsiva puude hüvitispiirist.
  • Surmajuhtumi hüvitist makstakse pärijatele või soodustatud isikutele juhul, kui kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel.
Miks teha õnnetusjuhtumikindlustus IIZI vahendusel?
  • IIZI abil võrdled kiiresti ja lihtsalt erinevate kindlustusseltside pakkumisi
  • IIZI annab ülevaate hindadest ja juhib tähelepanu olulistele tingimustele
  • IIZI aitab leida alati Sulle sobivaima kindlustuslahenduse
Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, tutvu ka tingimustega!