Õnnetusjuhtumikindlustus

Teenuseosutajaks on IIZI Kindlustusmaakler. Maaklerlepingu tingimustega saab tutvuda siin. Soovitame kindlasti tutvuda lepingueelse infoga, mis on kirjas punktis 3.1.

Kindlustatu andmed

Tervislik seisund

Kindlustushuvi ja hinnad

Edasi

Kindlustusvõtja andmed

Ülevaade