Juhtub ka parimatel.
VÕTA IIZILT!

Sõidukipargi lahendused

Ehituskindlustus

Varakindlustus

Vastutuskindlustus

Juhatuse liikme vastutuskindlustus

IT-ettevõtte kindlustus

Küberriskide kindlustus

Droonide kindlustamine

Väikelaevakindlustus

IIZI Kahjuabi

Ravikindlustus

Küberriskide kindlustus

Küberpahalased on
SINU RISK
Küsi pakkumist!
SAADA PÄRING

Küberriskide kindlustamine on mõeldud ettevõtetele, mille igapäevane tegevus sõltub erinevatest infotehnoloogilistest süsteemidest ja veebilahendustest või mis koguvad inimeste isiklikke andmeid (terviseandmed, muu isiklik info), olulisi finantsandmeid (krediitkaardi info, raamatupidamine).

Küberriskide vastutuskindlustuse leping poliis pakub ulatuslikku kaitset ettevõtte andmete, arvutisüsteemide, veebilahenduste taastamiseks või parandamiseks kahjujuhtumi korral olenemata kahju põhjustest.

Peamised ohud

 • Ettevõtte kasutuses olevate andmete lekkimine, vargus või pahatahtlik kasutamine (inimeste isiklikud andmed või finantsandmed)Infosüsteemide, andmevõrkude, kodulehe või veebilahenduse mittetöötamine või pahatahtlik häirimine (nt häkkerite rünnak)
 • Arvutiviirused
 • Arvutipettused

Kindlustustingimused on üles ehitatud „All Risk“ põhimõttel ning on ulatusliku kaitsega. Lühidalt katab küberriskide kindlustus varakindlustuse, äri katkemise kindlustuse ja vastutuskindlustuse selle välistuse, mis puudutab andmete ja IT-süsteemidega seotud kahjusid.

Üldiselt saab ettevõtte andmete, arvutisüsteemide, veebilahenduste kaitseks valida kindlustuskatte, mida ettevõtte kindlustustooted tavapärased ei kata või mille kindlustamine on välistatud.

 • Ettevõtte varakindlustus. Digitaalsed andmekandjad, tarkvara, info ja andmeid ei saa kindlustada varakindlustuse lepinguga. Sama kehtib elektrooniliste riskide kindlustuse puhul.
 • Äri katkemise kindlustus. Infosüsteemide, veebilahenduste mittetöötamisest tulenevad kahjud ei ole kindlustusjuhtumiks, sest äri katkemine on seotud varakindlustuse kahjudega.
 • Vastutuskindlustus. Ettevõtte üldine, tegevuse- või tootjavastutuskindlustuse poliis ei hüvita kolmandate isikute nõudeid Infosüsteemide, veebilahenduste mittetöötamisest tekkinud kahjude eest.
 • IT/Tehnoloogia vastutus. Küberriskide kindlustus on mõeldud kõikidele ettevõtetele. Tehnoloogiaettevõtted saavad ära kindlustada oma vastutuse (selle osana ka küberriskid).  

Näiteid juhtumitest

 • Häkitakse e-poodi sisse ja tekitatakse kahju või ei saa e-poodi kasutada
 • Lekivad delikaatsed inimeste terviseandmed või isikuandmed
 • Krediitkaardiandmete vargus
 • Varastatakse sülearvuti olulise infoga
 • Arvutiviirus hävitab ettevõtte tegevuseks olulised andmed

Kindlustamisel vaata hinnast kaugemale, tutvu ka tingimustega!

IIZI veebilehel tehakse
aastas 1 485 289 võrdlust.
Alusta võrdlemist