Küberriskide kindlustus

Hinda oma andmete ja küberturvalisuse kindlustamise kulu!
Pane ettevõtte info meile teele siin: iizi.ee/cyber

Küberriskide kindlustamine on mõeldud ettevõtetele, mille igapäevane tegevus sõltub erinevatest infotehnoloogilistest süsteemidest ja veebilahendustest või mis koguvad inimeste isiklikke andmeid (terviseandmed, muu isiklik info), olulisi finantsandmeid (krediitkaardi info, raamatupidamine).

Millised on ohud?

 • Ettevõtte kasutuses olevate andmete lekkimine, vargus või pahatahtlik kasutamine (inimeste isiklikud andmed või finantsandmed)
 • Infosüsteemide, andmevõrkude, kodulehe või veebilahenduse mittetöötamine või pahatahtlik häirimine  (nt häkkerite rünnak)
 • Arvutiviirused
 • Arvutipettused

Mida hüvitatakse?

Kindlustustingimused on üles ehitatud „All Risk“ põhimõttel ning on ulatusliku kaitsega. Lühidalt katab küberriskide kindlustus ära varakindlustuse, äri katkemise kindlustuse ja vastutuskindlustuse selle välistuse, mis puudutab andmete, it-süsteemide jmt seotud kahjud.

Küberriskid vs muud kindlustuslahendused

Kõige üldisemalt saab ettevõtte andmete, arvutisüsteemide, veebilahenduste kaitseks osta kindlustuskaitset, mida tavapärased ettevõtte kindlustuse tooted ei kata või mille kindlustamise need välistavad.

 • Ettevõtte varakindlustus. Digitaalsed andmekandjad, tarkvara, info ja andmeid ei saa kindlustada varakindlustuse lepinguga. Sama kehtib elektrooniliste riskide kindlustuse puhul.
 • Äri katkemise kindlustus. Infosüsteemide, veebilahenduste mittetöötamisest tulenevad kahjud ei ole kindlustusjuhtumiks, sest äri katkemine on seotud varakindlustuse kahjudega.
 • Vastutuskindlustus. Ettevõtte üldine, tegevuse- või tootjavastutuskindlustuse poliis ei hüvita kolmandate isikute nõudeid Infosüsteemide, veebilahenduste mittetöötamisest tekkinud kahjude eest.

Näiteid juhtumitest

 • Häkitakse e-poodi sisse ja tekitatakse kahju või ei saa e-poodi kasutada
 • Lekivad delikaatsed inimeste terviseandmed või isikuandmed
 • Krediitkaardiandmed satuvad valedesse kätesse
 • Varastatakse sülearvuti olulise infoga
 • Arvutiviirus hävitab ettevõtte tegevuseks olulised andmed

Loe ka meie viimaseid uudiseid küberriskide kindlustamisest: