Millised on ohud?
  • Ettevõtte kasutuses olevate andmete lekkimine, vargus või pahatahtlik kasutamine (inimeste isiklikud andmed või finantsandmed)
  • Infosüsteemide, andmevõrkude, kodulehe või veebilahenduse mittetöötamine või pahatahtlik häirimine  (nt häkkerite rünnak)
  • Arvutiviirused
  • Arvutipettused